Kamis, 12 Juli 2018

SIMPANAN ELOHIM YAHWEH 50 JUTA

Setelah sekitar sebulan di kota Malang, saya ke kota Blitar sekitar 5 hari, lalu pagi tadi masuk ke kota Tulungagung. Di warung kopi kebetulan bertemu dengan seorang muda Kristen yang sedang membuka laptopnya dan sepintasan saya melihat gambar salib di laptopnya, maka saya sapa dan berkenalan. Rupanya dia sedang membaca topik tentang 144.000 orang Israel yang diselamatkan. Dia pikir 144.000 orang itu adalah orang-orang Yahudi rohani, yaitu orang-orang Kristen yang dari berbagai bangsa. Memang seperti itulah yang diajarkan oleh pendeta-pendeta sesat dengan berdasarkan perkataan rasul Paulus ini;

Rm. 2:29Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

Kata ayat itu, Yahudi sejati adalah yang tidak nampak Keyahudiannya, artinya Keyahudian sudah tidak penting. Benarkah? Mari kita lihat ayat lainnya;

Roma
3:1Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
3:2Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama: sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah.
3:3Jadi bagaimana, jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah?

Ternyata rasul Paulus bukan sedang membatalkan Keyahudian dan menggantikannya dengan bangsa-bangsa lainnya. Kegunaan Keyahudian itu banyak dan meliputi segala hal; "Pertama-tama: sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah". Pertama-tama mereka adalah orang kepercayaan ELOHIM YAHWEH. Dan kalaupun ada di antara mereka yang murtad hal itu takkan membuat ELOHIM YAHWEH membatalkan mereka sebagai yang istimewa;

Yes. 54:10Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.

Yeremia
32:39Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian.
32:40Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku.

Jadi, tidak ada pembuangan bangsa Yahudi buat selama-lamanya sebagaimana yang diajarkan oleh para pendeta upahan itu. Pada akhir zaman ELOHIM YAHWEH akan mencurahkan ROHNYA secara besar-besaran untuk mempertobatkan mereka;

Yeh. 39:29Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH."

Itulah sebabnya akan ada 144.000 orang Israel asli; 12.000 orang dari masing-masing suku yang berjumlah 12 suku itu.

Wahyu
7:4Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
7:5Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu,
7:6dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu,
7:7dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu,
7:8dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu.

Lalu, bangsa-bangsa lain di mana? Di ayat berikutnya;

7:9Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.

Maka orang muda dan mungkin semua orang Kristen berpikir bahwa mereka ada di antara kumpulan besar orang berjubah putih itu karena dikatakan tidak terhitung banyaknya. Bukankah jumlah orang Kristen saat ini ada sekitar 3 milyar? Tunggu dulu! Seperti apa model iman mereka kita lihat di ayat berikutnya;

7:10Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!"

Iman mereka tentang DUA ALLAH; ALLAH YAHWEH dan YESHUA ha MASHIA - ANAK YAHWEH, bukan pada Allah trinitas, sebagaimana persyaratan hidup kekal yang ditetapkan oleh YESHUA sendiri;

Yohanes 17:3Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Bahwa YESHUA itu UTUSAN YAHWEH - RASUL YAHWEH;

Yoh. 7:29Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku."

Lalu apa lagi ciri mereka yang diselamatkan itu?

7:11Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,
7:12sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!"
7:13Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?"
7:14Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.
7:15Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.
7:16Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
7:17Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka."

Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang menderita kesusahan oleh sebab kesetiaan mereka pada kebenaran Alkitab, bukan tentang orang-orang Kristen yang "happy-happy". Dan di zaman kuasa kepausan: 538 - 1798, kurun 1260 tahun sebelum adanya gereja-gereja Kristen seperti sekarang ini, ketika gereja masih tunggal, yaitu: Roma Katolik, ELOHIM YAHWEH telah membukukan 50.000.000 orang yang mati syahid demi kesetiaan mereka terhadap ajaran para rasul yang mula-mula;

Wahyu
6:9Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
6:10Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?"
6:11Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka.

Orang-orang yang tidak mau tunduk pada Roma Katolik sebagaimana nubuatan Daniel;

Daniel 7:25Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.

Imannya tidak bertentangan dengan Firman TUHAN(Alkitab), tidak mengubah waktu dan hukum hari Sabat ke hari Minggu. Hari Sabat adalah waktu milik TUHAN dan merupakan hukum YAHWEH yang ke-4;

Kel. 31:13"Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.

Keluaran
20:8Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:
20:9enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
20:10tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
20:11Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.

Jadi, ELOHIM YAHWEH sudah mempunyai simpanan 50 juta orang yang nyata-nyata masih mempertahankan ajaran para rasul secara murni, tidak sebagaimana Kristen-kristen sekarang yang sudah sangat menyeleweng dari Alkitab.

Hasil gambar untuk gambar orang-orang yang diselamatkan wahyu 7

Tidak ada komentar:

Posting Komentar