Senin, 11 Juni 2018

KRISTEN ITU ISLAM ATAU ISLAM ITU KRISTEN?

JAWABAN SAYA:
1.  JIKA NAMA GOLONGAN AGAMA:
Jika “Islam” yang dimaksud adalah berkenaan dengan nama golongan suatu agama, bukankah Al Qur’an sudah menggolong-golongkan ketiga agama itu? Al Qur’an menyebut agama Yahudi atau Taurat untuk pengikut nabi Musa, menyebut Nasrani atau Injil untuk pengikut nabi ISA, dan menyebut Islam atau Muslim untuk pengikut nabi Muhammad, maka bagaimanakah Al Qur’an juga menyebut semua golongan itu sebagai golongan agama Islam? Apakah agama Yahudi mengikuti syariatnya Muhammad? Apakah agama Nasrani mengikuti syariatnya Muhammad?
Jika benar sebuah kitab suci terdapat 2 kalimat atau 2 ayat yang saling bertentangan, apakah istilahnya itu? Kontradiksi? Jika anda setuju dengan sebutan itu, tidakkah kontradiksi itu mengganggu kebenarannya karena membingungkan umat? Silahkan anda periksa dan simpulkan sendiri mengenai itu.
Yahudi – Kristen – Islam, 3 golongan agama hendak anda satukan sebagai agama Islam; bukankah itu bentuk trinitas agama namanya? Apakah trinitas agama itu ada kebenarannya jika kenyataannya umat Yahudi tak ada yang mengenal Muhammad, tak ada yang bersyahadat yang mengakui kerasulan Muhammad, tak ada yang bersholat 5 waktu dan tak ada yang menghadap ke Ka’abah di Mekkah, apakah mereka boleh disebut Islam? Apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memiliki kriteria Keislaman seperti anda, jika aliran Ahmadiyah yang mirip Islam saja anda depak keluar dari Islam, lebih-lebih lagi Yahudi dan Nasrani.
Apa iya, dua atau tiga golongan yang mempunyai ajaran yang berbeda bisa dijadikan satu golongan?
Apa iya, aliran Muhammadiyah dengan NU dengan FPI dengan Syi’ah Iran itu satu golongan? Secara
global atau secara garis besar memang mereka dipersatukan oleh kenabian Muhammad. Tapi secara keumatan, apakah mereka satu umat? Kita harus membedakan antara keragaman ajaran dengan kerukunan antar golongan, bahwa keragaman ajaran tidak mungkin bisa dipersatukan tapi keragaman manusia bisa dipersatukan sebagai sesama manusia, seperti Indonesia yang terdiri dari banyak agama(Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khong Hu Chu), masing-masing merupakan golongan yang tersendiri tapi dipersatukan oleh kebangsaan, kebahasaan dan ketanahairan; Indonesia.
Kalau di Kristen, apa bisa disatukan antara Kristen Protestan dengan Kristen Kharismatis? Apa bisa mereka beribadah bersama jika yang satunya duduk manis sedangkan satunya mencak-mencak?!
Dalam hal berpakaian saja sendiri-sendiri; Islam memakai sarung, Kristen memakai jas dan dasi. Di dalam Islam sendiri ada yang bersarung, ada yang berbaju koko, ada yang bercelana ¾, ada yang berjubah, ada yang berjilbab dan ada yang bercadar. Ada yang berewok dan ada yang klemis. Ada yang mengelu-elukan habib Rizieq Shihab dan ada pula yang mengutukinya.
Jika dalam Islam sendiri masih terpecah ke dalam golongan-golongan, masakan anda bermimpi untuk mempersatukan Kristen dan Yahudi?
2. BENARKAH NABI-NABI TERDAHULU MENGAMALKAN AJARAN ISLAM?
Kata anda karena ajaran Tauhidnya, yaitu mengesakan ALLAH. Tapi apakah Islam itu cuma mengajarkan Tauhid? Jika Islam cuma Tauhid, apa perlunya beli sarung, apa perlunya pergi ke mesjid, apa perlunya membaca kalimah syahadat, apa perlunya berpuasa ramadhan, apa perlunya biro perjalanan haji dan umroh?
Indonesia sendiri melalui sila pertama dari Pancasila juga mengajarkan Tauhid; “Ketuhanan yang mahaesa”. Apakah seluruh orang Indonesia beragama Islam karena asas Pancasila itu?
3. KRISTEN ITU ISLAM ATAU ISLAM ITU KRISTEN?
Kalau anda mengerti sejarah dan kronologis keagamaan, harusnya anda mengerti bahwa Islam itu agama yang terakhir. Sebelum Islam adalah Kristen dan sebelum Kristen adalah Yahudi; Yahudi bertahun 1500 Sebelum Masehi, Kristen bertahun 27 Tarikh Masehi, sedangkan Islam bertahun 611 Tarikh Masehi. Dan jika anda mengerti artinya mengikuti, maka anda akan sependapat dengan saya bahwa yang di belakang itu pasti mengikuti yang di depan, bukannya yang di depan mengikuti yang di belakangnya.
Nah, jika sebelum agama Islam ada, agama Kristen sudah mengajarkan keesaan ALLAH, masakan anda menyebut Kristen itu mengikuti Islam? Jika Muhammad itu lahirnya 2611 tahun setelah kelahiran Ibrahim, masakan nabi Ibrahim itu sudah beragama Islam?
Menurut saya jika hitam dibilang putih atau putih dibilang hitam itu kacau. Demikian pula jika depan dibilang belakang atau belakang dibilang depan, itu kacau namanya. Dan jika suatu kitab suci kedapatan kacau-balau, tidakkah itu menyesatkan namanya?
4. APAKAH YESUS MENGATAKAN AJARANNYA ISLAM?
Anda bertanya: apakah YESUS pernah mengatakan ajaranNYA itu Kristen? Saya ganti bertanya: apakah YESUS pernah mengatakan ajaranNYA itu Islam?
Arti Kristen adalah pengikut YESUS atau KRISTUS, dan YESUS pernah menyebut ajaran yang disampaikanNYA sebagai ajaranNYA;
Yoh. 14:15      "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.
Karena itu YESUS pernah mengatakan ajaranNYA adalah ajaran Kristen. Justru YESUS tak pernah menyatakan ajaranNYA berasal dari ajaran Muhammad.
5. AJARAN TAUHID;
Markus 12:29 Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Ayat yang anda kutip itu terdapat dalam kitab Injil yang sudah ada 600 tahun sebelum agama Islam lahir. Jadi, apakah YESUS meniru-niru Islam atau sebaliknya yang terjadi? Siapa meniru siapa?
6. AJARAN SYAHADAT;
Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Itu juga sudah dituliskan 600 tahun sebelum syahadat Muhammad; “Saya bersaksi bahwa Muhammad itu rasul ALLAH”. Siapa rasul yang terdahulu? YESUS atau Muhammad? Jadi, ...........?!
7. SOLAT DAN TOBAT;
Matius 4:17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!"

MATIUS 26:39 Maka Ia MAJU SEDIKIT, lalu SUJUD dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”
Solat artinya adalah berdoa atau sembahyang. Nah, apakah YESUS mengajarkan solat 5 waktu dan melakukan gerakan-gerakan solat seperti yang anda kerjakan? Siapa pula yang lebih dulu mengajarkan solat dan tobat?
Jika solatnya YESUS dengan solat anda berbeda, sementara anda menganggapnya sama, maka siapakah yang mengubah acara solat? Jika semulanya seperti itu lalu sekarang seperti ini, tidakkah itu namanya menyeleweng? Nah, siapa yang menyeleweng?
8. SUNAT;
Lukas 2:21 Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.
Luk. 2:22         Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Tuhan,
YESUS memang sunat sedangkan orang Kristen tidak sunat. Apa sebab YESUS disunat ibuNYA? Sebab ibuNYA pengikut ajaran nabi Musa. Kristen belum ada. Tapi orang Kristen pengikut ajaran Kristen, dan ajaran Kristen membebaskan dari sunat;
Rm. 2:29          Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat
ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan
dari manusia, melainkan dari Allah.
Jika Islam sunat adalah sebab Islam, bukan Kristen. Islam tidak mengikuti syariatnya rasul Paulus. Islam sunat mengikuti syariatnya Muhammad. Apakah ada hubungannya dengan syariatnya nabi Musa? Entahlah! Tapi yang jelas syariatnya para dokter sunat adalah untuk kesehatan dan itu untuk semua agama.
Jika Muhammad mengikuti ajaran nabi Musa, apakah Muhammad menyucikan hari Sabtu sebagaimana yang diajarkan nabi Musa juga?
9. PUASA;
Matius 4:2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.

Matius 6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya
Apakah itu di bulan ramadhan dan berlangsung selama 30 hari? Jika YESUS berpuasa 40 hari 40 malam, mengapa anda kurangi menjadi 30 hari saja?
10. MENGHARAMKAN BABI:
Kata anda: Yesus taat hukum Taurat (Matius 5:17). Dalil babi haram dalam kitab Taurat.
Imamat 11:7 Demikian juga babi hutan (babi), karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. 8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.
Kalau YESUS masih menegakkan hukum Taurat, maka sekarang tak mungkin ada orang Kristen. Sebab Kekristenan merupakan ajaran pembaruan dari ajaran Taurat;
Luk. 22:20       Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.
11. AMAL SOLEH;
Jika YESUS sudah mengajarkan amal soleh, maka siapakah yang menirukan ajaran YESUS? Dan jika orang menirukan ajaran YESUS, tidakkah dia itu disebut orang Kristen?
12. INSYAALLAH;
Kata anda: Dalam setiap perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak Tuhan dengan memastikan segala sesuatunya namun hendaknya kita mengucapkan Insya Allah=Jika Allah Menghendaki.Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Almasih as/Yesus Kristus (melalui para muridnya) kepada kaumnya (baca;Yakobus 4:13-17) (kalimat "JIKA TUHAN MENGHENDAKINYA" pada ayat ke-15,dalam ALKITAB EDISI BAHASA ARAB,tertulis "INSYA ALLAH").
Yah, jika demikian maka siapa yang menirukan siapa?
13. LAIN-LAINNYA:
Jawaban saya idem: Siapa yang menirukan siapa?


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWAJIB BACA...AJARAN APAKAH YANG DIAJARKAN OLEH YESUS ??? AJARAN KRISTEN ATAU ISLAM..ANDA AKAN TERCENGANG !!!
UMKRIS DENGAN KERAS AKAN MENOLAK BILA DIKATAKAN "YESUS ADALAH SEORANG MUSLIM' ATAU BERAGAMA ISLAM.KARENA ASUMSI UMKRIS ISLAM BARU BERDIRI KURANG LEBIH 600 TAHUN SETELAH KEMATIAN YESUS.JADI TIDAK MUNGKIN BILA YESUS BERAGAMA ISLAM.MEMANG BENAR "PERKATAAN ATAU KATA2 "ISLAM"TIDAK DIKENAL PADA ZAMAN YESUS,TETAPI BANYAK YANG BELUM PAHAM ATAU MEMAHAMI APA ARTI KATA "ISLAM" ITU SENDIRI.ISLAM ARTINYA"BERSERAH DIRI DENGAN SEPENUHNYA" BAIK SECARA JASMANI & ROHANI TERHADAP PERINTAH "TUHAN YANG BERNAMA ALLAH"PADA ZAMANNYA YESUS MENTAATI.MENGAMALKAN & MENGAJARKAN AJARAN TAUHID NABI MUSA YAITU 10 DASAR PERINTAH ALLAH YANG TERDAPAT DALAM KITAB TAURAT KEPADA UMATNYA YAITU KAUM YAHUDI,YESUS MELAKUKANNYA AJARANNYA "DENGAN BERSERAH DIRI DENGAN SEPENUHNYA" APA YANG DIPERINTAH TUHAN-NYA..INILAH YANG DIMAKNAI SEBAGAI ISLAM,BANYAK PIHAK YANG SALAH PAHAM,SECARA "KATA" MEMANG "ISLAM"BELUM DIKENAL PADA ZAMAN YESUS,UMKRIS TERJEBAK SALAH PAHAM MENG-ARTIKAN ISLAM.HANYA MELIHAT DARI SATU SISI YAITU "KATA ISLAM" TIDAK MELIHAT DARI "APA YANG ISLAM AMALKAN/PRAKTEKAN"..MARI KITA PERHATIKAN  SECARA RITUAL APA YANG DILAKUKAN YESUS YAITU "AMAL PERBUATANNYA" SESUAI SEKALI DENGAN AJARAN ISLAM.KESIMPULANNYA KITAB "TAURAT,ZABUR,INJIL DAN AL QURAN ADALAH KITAB2 YANG MENGAJARKAN AJARAN TAUHID ISLAM.NABI IBRAHIM,DAUD,SULAIMAN,YESUS DAN MUHAMMAD,MEREKA2 INI MENTAATI,MENGAJARKAN & MENG-AMALKAN AJARAN ISLAM..APAKAH ANDA PERNAH MENEMUKAN YESUS BERKATA .AKU MEMBAWA AJARAN KRISTEN ??? TIDAK !!! MARILAH KITA SIMAK LEBIH LANJUT...
######################################################
INILAH BUKTI AJARAN2 YESUS DALAM INJIL . YANG TIDAK BANYAK UMAT KRISTEN KETAHUI.
#####################################################
1.YESUS MENGAJARKAN TAUHID.
Markus 12:29 Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
2.YESUS MENGAJARKAN SYAHADAT.
Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
3.YESUS MENGAJARKAN SHOLAT & BERTOBAT
Matius 4:17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!"
MATIUS 26:39 Maka Ia MAJU SEDIKIT, lalu SUJUD dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”
4. YESUS BERSUNAT.
Lukas 2:21 Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.
5. YESUS BERPUASA.
Matius 4:2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus.
Matius 6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya
6. YESUS MEMHARAMKAN BABI.
Yesus taat hukum Taurat (Matius 5:17). Dalil babi haram dalam kitab Taurat.
Imamat 11:7 Demikian juga babi hutan (babi), karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. 8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.
7. YESUS MENGAJARKAN AMAL SHOLEH/BERBUAT BAIK
Matius 5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
- 40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
- 41 Dan siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil.
- 42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu.
- 43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
8. Yesus Mengucapkan Insya Allah
Dalam setiap perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang kita diajarkan untuk tidak mendahului kehendak Tuhan dengan memastikan segala sesuatunya namun hendaknya kita mengucapkan Insya Allah=Jika Allah Menghendaki.Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Almasih as/Yesus Kristus (melalui para muridnya) kepada kaumnya (baca;Yakobus 4:13-17) (kalimat "JIKA TUHAN MENGHENDAKINYA" pada ayat ke-15,dalam ALKITAB EDISI BAHASA ARAB,tertulis "INSYA ALLAH").
9. YESUS MENGAJARKAN WANITA MEMAKAI JILBAB.
PERINTAH MENUTUP AURAT/HIJAB BAGI PEREMPUAN.
"Tetapi TIAP-TIAP PEREMPUAN YANG BERDOA ATAU BERNUBUAT DENGAN KEPALA YANG TIDAK BERTUDUNG,menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.Sebab JIKA PEREMPUAN TIDAK MAU MENUDUNGI KEPALANYA,maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur,MAKA HARUSLAH IA MENUDUNGI KEPALANYA."{1Korintus 11:5-6
10.YESUS MENGAJARKAN BERSUCI/BERWUDHU.
AJARAN BERSUCI/WUDHU. "MUSA DAN HARUN serta anak-anaknya MEMBASUH TANGAN DAN KAKI MEREKA DENGAN AIR dari dalamnya.Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu,MAKA MEREKA MEMBASUH KAKI DAN TANGAN - SEPERTI YANG DIPERINTAHKAN TUHAN KEPADA MUSA."{Keluaran 40:31-32}
11.YESUS DIKAFANI DENGAN KAIN PUTIH.
AJARAN MENGAFANI JENAZAH DENGAN KAIN PUTIH.
Contoh yang mulia dari Yesus sendiri,ketika wafat beliau dikafani dengan kain putih:
"Dan Yusufpun mengambil mayat itu,MENGAPANINYA DENGAN KAIN LENAN YANG PUTIH BERSIH."{Matius 27:59}
12.YESUS MENGAJARKAN UCAPAN 'ASSALAMU'ALAIKUM.
Yesus mengucapkan salam dengan kalimat “assalamu’alaikum” (kedamaian selalu bersamamu). Terdapat dalam John 20:21. Muslim juga mengucapkan salam dengan cara demikian.
SEMUA AJARAN2 YESUS DIATAS DIPRAKTEKAN SETIAP HARI OLEH UMAT ISLAM,APAKAH UMKRIS MASIH "MENG-KLAIM" JIKA YESUS ITU BERAGAMA "KRISTEN"DAN ANEHNYA TIDAK SATUPUN AJARAN2 YESUS DIATAS DI-PRAKTEKAN OLEH UMKRIS..DAN ANDA MENGIKUTI "AJARAN SIAPA" ??? KEMUDIAN TIMBUL PERTANYAAN ??? DIMANA LETAK KE-IMANAN ANDA TERHADAP YESUS ??? APAKAH INI YANG DINAMAKAN "KLAIM KOSONG" ALIAS "BOHONG" MARILAH ANDA MERENUNG SEJENAK UNTUK KEMBALI MEMERIKSA AL KITAB ANDA SENDIRI !!!


Hasil gambar untuk gambar orang berderet

1 komentar:

  1. Saya ibu:Idah pengunjung baru di blog ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada
    MBAH NARSO karna berkat bantuan pesugihan putih sebesar 2 Miliar yang MBAH berikan saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan MBAH NARSO awalnya saya kurang yakin dengan adanya pesugihan tapi dengan ekonomi tidak perna bercukupan di tambah hutang lagi menumpuk sudah berapa banyak paranormal yang saya hubungi tidak ada satupun yang berhasil malahan hutang-hutang saya bertambah banyak cuma MBAH NARSO yang memberikan hasil melalui bantuan pesugihan putihnya akhirnya saya bisa sukses kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ini semua berkat bantuan MBAH NARSO bagi teman-teman semua punya masalah ekonomi / terlilit hutang mau sukses seperti saya silahkan hubungi atau sms di No. 0823-3869-1577 MBAH NARSO atau kunjungi website >>==>[KLIK DISINI PESUGIHAN UANG GAIB] saya akui beliau paranormal yang bisa di percaya karna betul betul memberikan hasil inilah kisa nyata dari saya ibu lilis tidak ada unsur kebohongan dalam hal ini terima kasih...

    BalasHapus