Senin, 18 April 2016

MEMBACA KITAB IBRANI 10

Ibrani 8:1-13 berjudul: "IMAM BESAR Perjanjian Baru."

Ibrani
8:1Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

ORANG yang membela dan mewakili kita itu kedudukannya di sebelah kanan YAHWEH. Apa tidak luar biasa sekali itu? Apa bukan suatu jaminan kepastian keselamatan kita, jika hubungan kita dengan ORANG itu baik-baik, yakni tunduk dan patuh pada segala ajaran ORANG itu?

YESHUA sendiri menyatakan bahwa segala perkara telah diserahkan kepadaNYA. BAPA sudah tidak mencampuri urusan kita dengan YESHUA. Bukankah itu artinya sangat penting bagi kita menjalin hubungan baik dengan YESHUA?

Yoh. 10:18Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasamemberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku."

Ibrani
8:2dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.

Pelayanan YESHUA itu bukan di Bait Suci Yerusalem, tapi di Bait Suci sorgawi. Bait Suci sorgawi didirikan oleh YAHWEH, merupakan Bait Suci yang aslinya. Sebab Bait Suci yang dibuat nabi Musa itu mencontoh dari Bait Suci yang di sorga;

Kel. 25:9Menurut segala apa yang Kutunjukkan kepadamu sebagai contoh Kemah Suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya."

Wahyu
11:19Maka terbukalah Bait Suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.

Ibrani
8:3Sebab setiap Imam Besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.

Setiap orang yang menghadap raja, sebagai tanda tunduk dan patuh pada raja itu, biasanya membawa persembahan. Zaman dulu gereja yang di pedesaan, jika panen, pendetanya akan dikirimi hasil panenan jemaatnya sebagai ungkapan hormat mereka pada sang pendeta. Sementara kita yang di kota pasti mengenal yang namanya "oleh-oleh" yaitu sesuatu yang kita berikan kepada orang yang kita kunjungi. Kalau hari raya kita kenal: "Parcel" yang biasanya diberikan oleh pengusaha kepada seorang pejabat. Sedangkan tuan rumah akan memberikan "hidangan" untuk tamu yang dihormatinya.

Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, Abraham menyembelih domba untuk hidangan tamu-tamunya, Kain mempersembahkan hasil pertanian kepada YAHWEH, Habel mempersembahkan domba kepada YAHWEH, Nuh mempersembahkan domba kepada YAHWEH, bangsa Israel memberikan persembahan-persembahan untuk imam Lewi, dan lain-lainnya. Demikian halnya dengan seorang imam besar yang hendak menghadap YAHWEH setahun sekali di hari Gravirat atau hari raya pendamaian, membawa persembahan domba, baik untuk dirinya sendiri maupun yang atas nama umat.

Nah, YESHUA ha MASHIA menghadap YAHWEH juga dengan persembahan, yakni darah dan dagingNYA sendiri, melalui peristiwa penyalibanNYA. Itu adalah persembahan yang terbesar, bahwa ANAK YAHWEH rela turun ke dunia sebagai Manusia biasa untuk menebus dosa-dosa umatNYA. Suatu langkah yang tak pernah menjadi gagasan para malaikat. Tak ada malaikat yang mempunyai gagasan untuk menebus manusia yang berdosa. Tapi YESHUA menyampaikan gagasanNYA kepada raja Daud bahwa DIA akan turun ke dunia untuk menjadi Korban penghapus dosa;

Mazmur
40:6(40-7) Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku; korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut.
40:7(40-8) Lalu aku berkata: "Sungguh, aku datang; dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku;
40:8(40-9) aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada dalam dadaku."

Ibrani
8:4Sekiranya Ia di bumi ini, Ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat.

Kapan YESHUA menjadi IMAM BESAR? YESHUA menjadi IMAM BESAR adalah setelah kebangkitanNYA. Ketika turun ke dunia DIA adalah ANAK DOMBA YAHWEH, yang turun ke dunia untuk disembelih - disalibkan.

Sebelum turun ke dunia YESHUA adalah ANAK YAHWEH. Belum ada jasa apa-apa bagi manusia, karena belum berbuat apapun. YESHUA bukan apa-apa, baik bagi YAHWEH, baik bagi malaikat maupun bagi manusia.

Gal. 4:4Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.

Turun ke dunia sebagai bayi manusia adalah langkah pertamanya sebagai JURUSELAMAT manusia. DIA turun sebagai ANAK DOMBA ELOHIM yang siap disembelih;

Yoh. 1:29Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Setelah bangkit dari kematianNYA, DIA naik ke sorga untuk menghadap YAHWEH guna kepentingan kita, yakni sebagai IMAM BESAR;

Ibr. 9:24Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.

Kelak jika DIA datang kembali, kedatangan keduaNYA, DIA datang sebagai SINGA dari YEHUDA. Bukan lagi Domba, tapi SINGA yang terluka telapak tangan, telapak kaki dan lambungNYA. DIA datang sebagai SINGA yang murka, SINGA yang geram yang siap membalaskan luka-lukaNYA.

Ibr. 10:30Sebab kita mengenal Dia yang berkata: "Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi: "Tuhan akan menghakimi umat-Nya."

2Tes. 1:8dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.

Jadi, ketika YESHUA masih di dunia, DIA belumlah sebagai IMAM, sebab masih ada imam Lewi yang disahkan menurut hukum Taurat.

Ibrani
8:5Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah: "Ingatlah," demikian firman-Nya, "bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu."

Pelayanan imam-imam Lewi hanyalah gambaran dan bayangan dari apa yang dilakukan YESHUA di sorga.

Ibrani
8:6Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.

Apa yang dilakukan YESHUA jelas lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Hukum Taurat;

>> YESHUA di Bait Suci sejati, bukan di Bait Suci tiruan.

>> YESHUA mempersembahkan darah dan dagingNYA sendiri, bukan daging hewan yang tak mungkin bisa dipakai untuk menyelamatkan manusia. Sebab yang dikutuk mati adalah manusia, bukan hewan. Karena itu yang harus mati adalah manusia bukan hewan.

>> YESHUA menjadi IMAM dengan peraturan Melkisedek, bukan berdasarkan Hukum Taurat.

Ibrani
8:7Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.

Cacat Hukum Taurat adalah imam besarnya manusia biasa, dan korbannya hewan. Imam besar yang dibingungkan dengan dosa-dosanya sendiri, bagaimana hendak membersihkan dosa orang lain? Tapi YESHUA yang suci, sangat mungkin untuk menyucikan kita.

Ibrani
8:8Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: "Sesungguhnya, akan datang waktunya," demikianlah firman Tuhan, "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda,
8:9bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka," demikian firman Tuhan.
8:10"Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
8:11Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku.
8:12Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka."

Rasul Paulus mengutip dari Yeremia 31:31-34.

Ibrani
8:13Oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya.

Karena YAHWEH berbicara tentang Perjanjian Baru, maka yang Perjanjian Lama harus ditinggalkan.

Catatan: arti ditinggalkan adalah dihentikan bukan diporak-porandakan. Ajaran YESHUA bukanlah menghancurkan Hukum Taurat, tapi menggantikan. Berhati-hatilah di sini supaya orang-orang Minggu tidak menyalah artikan sebagai memporak-porandakan Taurat, sehingga halal mengubah Sabat ke Minggu. Sebab tak ada bangunan yang didirikan melenceng dari pola pondasinya, melainkan sesuai dengan pola pondasinya.

Ajaran YESHUA harus memiliki pola ajaran Taurat. Jika tidak menurut pola ajaran Taurat, maka kita jangan ikuti ajaran itu. Sebab ajaran Taurat harus merupakan pedoman bagi ajaran Perjanjian Baru.

Luk. 24:44Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."

Mat. 5:17"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.

Rm. 10:4Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.

6 komentar:

 1. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada AKI SOLEH JAFFAR S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH JAFFAR,,di no ((( 0853---> 7778 ---> 3331 )))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....
  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..


  Solusi yang tepat jangan anda putus asah.... AKI SOLEH JAFFAR akan membantu
  anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI SOLEH JAFFAR: ((( 0853---> 7778 ---> 3331 )))  KLIK DISINI 4d 5d 6d

  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/


  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/


  angka GHOIB; malaysia


  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/


  angka GHOIB; laos  BalasHapus
  Balasan
  1. KALAU ANDA MAU TAU INFO TOGEL, KENALKAN NAMA SAYA PAK WARHADIK, KAMI TINGGAL DIKALTIM PEKERJAAN JUAL NASI GORENG, SELAMA KAMI KENAL YANG NAMANYA NYI REKSO SARASWATI NASIB KAMI TIDAK SEPERTI YANG DULUH… KAMI SANGAT BERTERIMA KASIH KEPADA NYI REKSO SARASWATI BERKAT ANGKA YANG DI BERIKANN SAMA BELIAU.DAN ALHAMDULILLAH TEMBUS.DAN KAMI MINTAH ANGKA,4D…


   ANGKA NAIK YAITU,DI.
   6D.SPORTS,TOTO 5D 6D
   SIAPA TAU ANDA SEMUA MAU RASAIN SILAHKAN GABUNG SAMA KAMI,

   DAN KAMI BERSUKUR HASIL PASANG TOGEL TGL,07,07,2014…
   ….
   SEMUA HUTANG HUTANG DLM KELUARGA KAMI KINI DPT TERLUNASI ,KAMI PUN BISA MEMBUKA USAHA KEMBALI,WALAUPUN ITU DGN CARA PASANG TOGEL, ITU MERUPAKAN RESKI BAGI KAMI SE- KELUARGA ,JADI YG SERING KALAH DLM PERMAINAN TOGEL HUBUNGI NYI REKSO SARASWATI /SMS KE NMR INI,082322216958—KESUSAHAN ANDA DALAM MAIN
   TOGEL DI,JAMIN [5] KALI PUTARAN… NYI REKSO SARASWATI Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada NYI REKSO SARASWATI yang telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau kami sekarang udah hidup tenang..sudah tidak di kejar-kejar hutang…Kami di berikan Angka Ritual Ghoib Dari NYI REKSO SARASWATI yang sangat sangat Jitu 100%…hingga kami sekarang merasa tenang lagi…terima kasih NYI…Jika Anda ada yang merasa kesulitan masalah Nomer Toto apaka 2D.3D.4D.5D.6D.itu semua terserah anda, silahkan HBG ATAU SMS Aja NYI REKSO SARASWATI
   …di nmr HP [082322216958]pasti anda akan merasakan apa yg selama ini kami rasakan…Salam Bahagia dan Sukses..!!

   DENGAN ANGKA GOIB ,ATAU ANGKA RITUAL// ANGKA MAHLUK HALUS….
   KLIK DISINI
   angka;GHOIB: singapur
   angka;GHOIB: hongkong
   angka;GHOIB; malaysia
   angka;GHOIB; toto magnum 4d
   angka"GHOIB; laos…
   angka"GHOIB; macau
   angka"GHOIB; sidney
   angka"GHOIB: vietnam

   Hapus
  2. PENGAKUAN SAYA BERSAMA KELUARGAKU INI BUKAN CERITA ATAU PUN REKAYASA BENER-BENER TERBUKTI SAMA SAYA.

   Terima kasih sebesar-besarnya yang kami ucapkan kepada mbah warjoh yang telah memberikan keberhasilan dan keberuntungan bagi keluarga saya.berkat bantuan beliau saya sekarang sudah hidup tenang karena suamiku sudah punya usaha tambak yang luasnya sekitar 5 hektar kurang lebih. begitupun juga saya dirumah buka warung sembakau dan sekarang pun saya sekeluarga tidak di kejar-kejar hutang lagi. mulanya keluarga Kami di berikan angka gaib hasil ritual dari mbah warjoh yang sangat Jitu 100% dijamin tembus.sehingga keluarga saya sekarang merasa tenang lagi.sekali lagi terima kasih mbah jasamu dikeluarga saya tidak akan terlupakan.Jika anda butuh angka gaib hasil ritual mbah warjoh silahkan Tanyakan aja Pada mbah dinomer hp beliau di: 0851 4534 4218 atau silahkan KLIK DISINI Terima kasih.   Hapus
  3. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih.

   Hapus
  4. KISAH NYATA DARI SAYA BPK.KARTA BUKAN REKAYASA INI BETUL2 NYATA DIKELUARGA KAMI.
   Assalamualaikum wr.wb,saya BPK.KARTA seorang buruh tani di madium jawa timur ingin mengucapka banyak terimah kasih kepada KI WARSA atas bantuan AKI. kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan KI WARSA pula yang telah memberikan angka gaib hasil ritual beliau kepada saya yaitu 4D dan alhamdulillah telah berhasil memenangkan 5x berturut turut tembus.sekali lagi makasih yaa AKI karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 200 ribu dan akhirnya saya menang.Berkat angka gaib hasil ritual AKI WARSA saya sudah buka usaha matreal di jakarta dan istri saya juga buka butyk baju dimall mangga dua. Kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HUB/SMS AKI WARSA di nomor hpnya di: 0852 4968 9269 atau KLIK DISINI dan ramalan AKI WARSA memang memiliki ramalan GAIB” yang dijamin 100% tembus.
   KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA MAKANYA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET…

   *angka ritual gaib singapura

   *angka ritual gaib hongkong

   *angka ritual gaib malyaisia

   *angka ritual gaib sidney

   *angka ritual gaib kuda lari.

   Hapus
  5. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmad Bastian di jawa tengah ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI SOLEH JAFFAR dan dia memberikan nomer AKI SOLEH JAFFAR,dia juga bilan kepada saya kalau AKI SOLEH JAFFAR bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI SOLEH JAFFAR dengan senan hati AKI SOLEH JAFFAR ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke3 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH JAFFAR di ---> 0853---> 7778 ---> 3331 atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI SOLEH JAFFAR kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


   KLIK DISINI 4d 5d 6d
   Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmad Bastian di jawa tengah ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI SOLEH JAFFAR dan dia memberikan nomer AKI SOLEH JAFFAR,dia juga bilan kepada saya kalau AKI SOLEH JAFFAR bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI SOLEH JAFFAR dengan senan hati AKI SOLEH JAFFAR ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke3 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH JAFFAR di ---> 0853---> 7778 ---> 3331 atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ALIH kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


   KLIK DISINI 4d 5d 6d

   Hapus