Minggu, 08 November 2015

DI ALKITAB SEMUA ADA PENGERTIANNYA

Yehezkiel

23:1     Datanglah firman TUHAN kepadaku:
23:2     "Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.
23:3     Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya
              dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.
23:4     Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan
             mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka,
             Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.

              >> Ohola = Samaria = Israel utara = Kristen Minggu.

              >> Oholiba = Yerusalem = Yehuda = Israel selatan = Advent.

              Ketika muda mereka bersundal di Mesir. Sebelum kedatangan nabi Musa mereka menjadi
              penyembah berhala dewa-dewa Mesir, melupakan ELOHIM Abraham, ELOHIM Ishak,
              ELOHIM Yakub, ELOHIM nenek moyang mereka. Itulah sebabnya YAHWEH
              menyerahkan mereka menjadi budak-budak bangsa Mesir.

23:5     Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya,
             kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang,

              Israel utara dibuang ke Asyur bukannya bertobat tapi malah menjadi kafir, menyembah
              dewa-dewa Asyur.  Sama seperti Kristen-kristen Minggu yang telah memisahkan diri dari
              Roma Katolik, namun bukannya menjadi semakin benar, malah semakin kacau.


23:6     berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang
              ganteng, pasukan kuda.

              Kristen-kristen Minggu itu telah begitu kental keduniawiannya; pakaian yang indah-
              indah, haus kekuasaan dan mengandalkan kekuatannya sendiri.

23:7     Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia
              menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-
              berhalanya.
23:8     Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada
              masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada
              keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya.
23:9     Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan
              orang Asyur, kepada siapa ia berahi.
23:10   Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia
             sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara
             kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya.

              Dipercakapkan di antara kaum perempuan, maksudnya dipercakapkan oleh agama-
              agama lain.

23:11   Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya
              melebihi lagi dari kakaknya.

              Oholiba – Advent lebih parah lagi keadaannya. Gereja kecil tapi banyak kasus di
              dalamnya.

23:12   Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada
              pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda,
              semuanya pemuda yang ganteng.
23:13   Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.

              Gereja Minggu dan gereja Advent sama-sama murtadnya.

23:14   Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada
              dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,

              Orang-orang Kasdim adalah penduduk Babilon. Di sinilah orang-orang Yehuda dibuang
              dan hidup dalam kekafiran mereka.

              Ketika raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah patung yang
              didirikannya dengan ancaman dibakar ke perapian, semua orang Israel menyembah
              patung itu. Hanya ada 3 pemuda saja yang berani tidak ikut menyembah patung itu.
              Mereka adalah Sadrakh, Mesakh dan Abednego.

23:15   pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai,
             semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah
             kelahiran mereka.
23:16   Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan
             kepada mereka ke tanah Kasdim.

              Sindiran untuk raja Zedekia yang takluk ke Babel dengan mengambil emas dan perak
              Bait Suci untuk membayar upeti kepada Babel. Emas dan perak Bait Suci adalah ajaran-
              ajaran kebenaran Alkitab yang ditukarkan dengan ajaran-ajaran kafir.

23:17   Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan
             dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari
              mereka.

              Tapi kemudian raja Zedekia melakukan pemberontakan melawan Babel, seperti Advent
              yang bilangnya menentang Vatikan.

23:18   Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan
             sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku
             menjauhkan diri dari adiknya.

              YAHWEH meninggalkan baik gereja Minggu maupun Advent.

23:19   Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya,
              waktu ia bersundal di tanah Mesir.

              Mesir berbicara tentang keduniawian. Bahwa baik gereja Minggu maupun Advent bukan
              saja menjungkirbalikkan ajaran Alkitab tapi juga tenggelam dalam keduniawian.

23:20   Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan
              zakarnya seperti zakar kuda.

              Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir.

23:21   Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-
              megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.
23:22   Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah
              menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka
              bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu:

              Sekalipun jemaat Advent sudah meninggalkan peribadatan Minggu, namun YAHWEH
              akan menyuruh jemaat Minggu untuk memusuhinya. Tujuannya supaya Advent mengerti
              bahwa tidak cukup dengan memelihara hari Sabat saja.

23:23   orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa, dan
             semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para
             penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda
             semuanya.
23:24   Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan
             sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong
             di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan
              mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka.

              Jemaat Advent akan menghadapi aniaya ketika hari Munggu dibuatkan undang-undang.
              Ketika semua orang dipaksa untuk berhenti bekerja di hari Minggu.

              >> Wahyu   13:15     Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada
                                                     patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga,
                                                     dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak
                                                     menyembah patung binatang itu, dibunuh.

23:25   Aku akan membalaskan cemburuan-Ku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan
              engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati
             rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan
              sisamu akan dimakan api.
23:26   Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu.
23:27   Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari
              tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-
              ingat orang Mesir.

              Dengan tangan yang keras YAHWEH akan membuat Advent bertobat dari dosa-dosanya.

23:28   Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan engkau ke dalam
              tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka.

              Sekalipun Advent sudah melepaskan diri dari Vatikan, tapi Vatikan akan memburu
              mereka.

23:29   Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil
              jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu
              kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu
23:30   mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-
              bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka.
23:31   Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum
              dari pialanya.
23:32   Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang
               dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; menjadi tertawaan dan olok-
               olok engkau.

              Piala adalah cawan murka YAHWEH, sebagai akibat dari kemurtadan mereka.

23:33   Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah
              piala kakakmu Samaria.

              Hukuman untuk jemaat Minggu akan ditimpakan ke Advent pula.

23:34   Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan
             engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan
             ALLAH.
23:35   Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan Aku dan
              membelakangi Aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu."
23:36   Lalu TUHAN berfirman kepadaku: "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi
              Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang
              keji?

              Bukankah saya saat ini menghakimi baik jemaat Minggu maupun Advent?!

23:37   Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzinah dengan
              menyembah berhala-berhalanya, bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagi-
              Ku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi
              makanan.

              Anak-anak yang dipersembahkan kepada berhala adalah anak-anak yang dipaksa
              mengikuti agama orangtuanya.

23:38   Selain itu hal ini juga mereka lakukan terhadap Aku, mereka menajiskan tempat kudus-
              Ku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku.
23:39   Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka
              datang pada hari itu ke tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah
              yang dilakukan mereka di dalam rumah-Ku.

              Mereka bukan saja memaksa anak-anak mereka untuk beragama mengikuti mereka, tapi
               juga membuat ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan.

23:40   Tambahan lagi mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan
              menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh, mereka datang. Demi kedatangan
              mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan
              perhiasan-perhiasan.

              Advent menjerat orang-orang yang masih belum Advent dengan berbagai tipu daya.

23:41   Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan
             hidangan yang disajikan; di atas tempat tidurmu itu kautaruh ukupan-Ku dan minyak-Ku.

              Mereka memerosokkan ajaran YAHWEH dengan ajaran-ajaran yang merupakan
               rancangan hati mereka sendiri.

23:42   Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya dan kepada
              orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun.
              Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya.

              Gaya hidup Advent adalah gaya hidup bermewah-mewah.

23:43   Aku berkata: Apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal
             dengan dia, bahkan dengan dia.

              Betapa hebatnya Advent ini. Ajaran yang menyesatkan bisa menjerat orang untuk
              bergabung kepadanya. Setidaknya ajaran vegetarian Advent telah sangat diterima oleh
              berbagai kalangan.

23:44   Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah
              mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman.

              Banyak orang-orang dari agama-agama lain yang masuk terjebak ke Kristen Minggu dan
              Advent. Mereka ini bukannya berpindah dari kesalahan kepada kebenaran, tapi berpindah
              dari kesalahan ke kesalahan yang lainnya.

23:45   Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi
               perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah, sebab mereka
              adalah perempuan-perempuan berzinah dan tangan mereka berlumuran darah."

              Ada saatnya orang benar akan menghakimi mereka. Dan sekarang inilah saatnya mereka
              untuk dihakimi.

23:46   Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: "Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan
              mereka dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan.
23:47   Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan
              pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan
              membakar habis rumah-rumah mereka.
23:48   Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan
              memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang
              kamu lakukan.
23:49   Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-
              dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui
                 bahwa Akulah Tuhan ALLAH."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khotbah mingguan bersama Pdt Chen
Syalom..
-
* Yehezkiel 23:20 Versi LAI.
Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda...
-
* Ezekiel 23:20 New International Version (NIV).
There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses...
-
* Yehezkiel 23:20 Jawa Version.
Deweke berahi marang konco-konconě nge'Lonte, sing auratě koyo aurat keledai lan zakarě koyo zakar jaran
-
* Yehezkiel 23:20 Batak Version.
Ia marporni roha tu dongan donganna marsundal, auratna songon aurat ni keledai. Kemaluanna songon kemaluanni kudo...
-
Ayat Bible walaupun di Translate ke'dalam berbagai Bahasa,, Arti dan Makna'nya tidak pernah Berubah Nak..
Itu pertanda bahwa Bible benar2 Firman Tuhan..
-
God Bless U..

7 komentar:

 1. KISAH NYATA DARI SAYA BPK.KARTA BUKAN REKAYASA INI BETUL2 NYATA DIKELUARGA KAMI.
  Assalamualaikum wr.wb,saya BPK.KARTA seorang buruh tani di madium jawa timur ingin mengucapka banyak terimah kasih kepada KI WARSA atas bantuan AKI. kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan KI WARSA pula yang telah memberikan angka gaib hasil ritual beliau kepada saya yaitu 4D dan alhamdulillah telah berhasil memenangkan 5x berturut turut tembus.sekali lagi makasih yaa AKI karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 200 ribu dan akhirnya saya menang.Berkat angka gaib hasil ritual AKI WARSA saya sudah buka usaha matreal di jakarta dan istri saya juga buka butyk baju dimall mangga dua. Kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HUB/SMS AKI WARSA di nomor hpnya di: 0852 4968 9269 atau KLIK DISINI dan ramalan AKI WARSA memang memiliki ramalan GAIB” yang dijamin 100% tembus.
  KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA MAKANYA NAMA BELIAU SAYA CANTUNKAN DI INTERNET…

  *angka ritual gaib singapura

  *angka ritual gaib hongkong

  *angka ritual gaib malyaisia

  *angka ritual gaib sidney

  *angka ritual gaib kuda lari.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Sebelum saya ceritrakan kisah hudupku terlebih dahulu perkenalkan nama saya Pak Kusniadi. Dari Bogor. saya hanya ingin berbagi ceritah dengan kalian semua para penggilah togel, awalnya itu saya hanya kuli bagunan,punya anak dua,dan istri saya hanya penjual syayur keliling dikampung kami , ekonomi kami sangat pas-pasan, hutan tambah numpuk, anak saya juga butuh biaya sekolah,hidup ini bener-bener susah.Tapi akhirnya ada teman saya yang bilang bila mau merubah nasib coba hubungi nomor hp MBAH JEJE katanya dia bisa membantu orang yang lagi susah. jadi saya lansung hubungi MBAH JEJE dan saya menceritakan semuanya, tenteng keluarga kami akhirnya saya di kasih angka ghaib [4d,] sudah 3x putaran tembus,dengan adanya MBAH JEJE saya sekeluarga bersukur semua utang saya lunas bahkan sekarang saya sudah buka usaha. silahkan anda buktikan sendiri insya allah anda tidak akan kecewa dari angka ghaib MBAH JEJE bagi yang berminat hubungi MBAH JEJE TRIJAYA di nomor ini: 0823 3737 6471 atau silahkan KLIK DISINI dan saya sudah buktikan sendiri angka ghaib hasil ritual dari beliau terima kasih.

   Hapus
  2. Sebelum saya ceritrakan kisah hudupku terlebih dahulu perkenalkan nama saya Pak Kusniadi. Dari Bogor. saya hanya ingin berbagi ceritah dengan kalian semua para penggilah togel, awalnya itu saya hanya kuli bagunan,punya anak dua,dan istri saya hanya penjual syayur keliling dikampung kami , ekonomi kami sangat pas-pasan, hutan tambah numpuk, anak saya juga butuh biaya sekolah,hidup ini bener-bener susah.Tapi akhirnya ada teman saya yang bilang bila mau merubah nasib coba hubungi nomor hp MBAH JEJE katanya dia bisa membantu orang yang lagi susah. jadi saya lansung hubungi MBAH JEJE dan saya menceritakan semuanya, tenteng keluarga kami akhirnya saya di kasih angka ghaib [4d,] sudah 3x putaran tembus,dengan adanya MBAH JEJE saya sekeluarga bersukur semua utang saya lunas bahkan sekarang saya sudah buka usaha. silahkan anda buktikan sendiri insya allah anda tidak akan kecewa dari angka ghaib MBAH JEJE bagi yang berminat hubungi MBAH JEJE TRIJAYA di nomor ini: 0823 3737 6471 atau silahkan KLIK DISINI dan saya sudah buktikan sendiri angka ghaib hasil ritual dari beliau terima kasih.

   Hapus
  3. KALAU ANDA MAU TAU INFO TOGEL, KENALKAN NAMA SAYA PAK WARHADIK, KAMI TINGGAL DIKALTIM PEKERJAAN JUAL NASI GORENG, SELAMA KAMI KENAL YANG NAMANYA NYI REKSO SARASWATI NASIB KAMI TIDAK SEPERTI YANG DULUH… KAMI SANGAT BERTERIMA KASIH KEPADA NYI REKSO SARASWATI BERKAT ANGKA YANG DI BERIKANN SAMA BELIAU.DAN ALHAMDULILLAH TEMBUS.DAN KAMI MINTAH ANGKA,4D…


   ANGKA NAIK YAITU,DI.
   6D.SPORTS,TOTO 5D 6D
   SIAPA TAU ANDA SEMUA MAU RASAIN SILAHKAN GABUNG SAMA KAMI,

   DAN KAMI BERSUKUR HASIL PASANG TOGEL TGL,07,07,2014…
   ….
   SEMUA HUTANG HUTANG DLM KELUARGA KAMI KINI DPT TERLUNASI ,KAMI PUN BISA MEMBUKA USAHA KEMBALI,WALAUPUN ITU DGN CARA PASANG TOGEL, ITU MERUPAKAN RESKI BAGI KAMI SE- KELUARGA ,JADI YG SERING KALAH DLM PERMAINAN TOGEL HUBUNGI NYI REKSO SARASWATI /SMS KE NMR INI,082322216958—KESUSAHAN ANDA DALAM MAIN
   TOGEL DI,JAMIN [5] KALI PUTARAN… NYI REKSO SARASWATI Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada NYI REKSO SARASWATI yang telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau kami sekarang udah hidup tenang..sudah tidak di kejar-kejar hutang…Kami di berikan Angka Ritual Ghoib Dari NYI REKSO SARASWATI yang sangat sangat Jitu 100%…hingga kami sekarang merasa tenang lagi…terima kasih NYI…Jika Anda ada yang merasa kesulitan masalah Nomer Toto apaka 2D.3D.4D.5D.6D.itu semua terserah anda, silahkan HBG ATAU SMS Aja NYI REKSO SARASWATI
   …di nmr HP [082322216958]pasti anda akan merasakan apa yg selama ini kami rasakan…Salam Bahagia dan Sukses..!!

   DENGAN ANGKA GOIB ,ATAU ANGKA RITUAL// ANGKA MAHLUK HALUS….
   KLIK DISINI
   angka;GHOIB: singapur
   angka;GHOIB: hongkong
   angka;GHOIB; malaysia
   angka;GHOIB; toto magnum 4d
   angka"GHOIB; laos…
   angka"GHOIB; macau
   angka"GHOIB; sidney
   angka"GHOIB: vietnam

   Hapus
  4. PENGAKUAN SAYA BERSAMA KELUARGAKU INI BUKAN CERITA ATAU PUN REKAYASA BENER-BENER TERBUKTI SAMA SAYA.
   Terima kasih sebesar-besarnya yang kami ucapkan kepada mbah warjoh yang telah memberikan keberhasilan dan keberuntungan bagi keluarga saya.berkat bantuan beliau saya sekarang sudah hidup tenang karena suamiku sudah punya usaha tambak yang luasnya sekitar 5 hektar kurang lebih. begitupun juga saya dirumah buka warung sembakau dan sekarang pun saya sekeluarga tidak di kejar-kejar hutang lagi. mulanya keluarga Kami di berikan angka gaib hasil ritual dari mbah warjoh yang sangat Jitu 100% dijamin tembus.sehingga keluarga saya sekarang merasa tenang lagi.sekali lagi terima kasih mbah jasamu dikeluarga saya tidak akan terlupakan.Jika anda butuh angka gaib hasil ritual mbah warjoh silahkan Tanyakan aja Pada mbah dinomer hp beliau di: 0851 4534 4218 atau silahkan KLIK DISINI Terima kasih

   Hapus
  5. Saya sekeluarga mengucapkan banyak trima kasih kepada AKI MUPENG karena atas bantuannyalah saya bisa menang togel dan nomor gaib hasil ritual yang di berikan AKI MUPENG bener-bener dijamin tembus dan saat sekarang ini kehidupan saya sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya itu semua berkat bantuan AKI kini hutang-hutang saya sudah pada lunas semua dan.sekarang saya sudah buka usaha sendiri. jika anda mau bukti bukan rekayasa silahkan hubungi/sms AKI MUPENG di 0852 9445 0976, atau KLIK DISINI, insya allah angka beliau di jamin tembus dan beliau akan menbantu anda selama 3x putaran berturut-turut akan memenangkan angka togel dan ingat kesempatan tidak datang 2x,trima kasih.

   Hapus
  6. Sebelum saya ceritrakan kisah hudupku terlebih dahulu perkenalkan nama saya Pak Kusniadi. Dari Bogor. saya hanya ingin berbagi ceritah dengan kalian semua para penggilah togel, awalnya itu saya hanya kuli bagunan,punya anak dua,dan istri saya hanya penjual syayur keliling dikampung kami , ekonomi kami sangat pas-pasan, hutan tambah numpuk, anak saya juga butuh biaya sekolah,hidup ini bener-bener susah.Tapi akhirnya ada teman saya yang bilang bila mau merubah nasib coba hubungi nomor hp MBAH JEJE katanya dia bisa membantu orang yang lagi susah. jadi saya lansung hubungi MBAH JEJE dan saya menceritakan semuanya, tenteng keluarga kami akhirnya saya di kasih angka ghaib [4d,] sudah 3x putaran tembus,dengan adanya MBAH JEJE saya sekeluarga bersukur semua utang saya lunas bahkan sekarang saya sudah buka usaha. silahkan anda buktikan sendiri insya allah anda tidak akan kecewa dari angka ghaib MBAH JEJE bagi yang berminat hubungi MBAH JEJE TRIJAYA di nomor ini: 0823 3737 6471 atau silahkan KLIK DISINI dan saya sudah buktikan sendiri angka ghaib hasil ritual dari beliau terima kasih.

   Hapus